"KRITI" ( Department of WSEAS)Contents:
1. ABOUT "KRITI"
2. PUBLICATIONS OF BOOKS
3. HOW TO ORDER BOOKS
4. ACADEMIC STAFF
5. A FEW WORDS ABOUT CRETE (GREECE)
6. MANTINIADES or MANTINADES (in Greek)
7. SFAKA

"KPHTH" (Τμήμα τηςWSEAS)
(this column is written in Greek. If you can not read it, tune your web browser:
View -> Encoding -> More -> Greek)

Περιεχόμενα αυτής της σελίδας:
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "KPHTH"
2. ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
4. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPHTH
6. ΜΑΝΤΙΝΙΑΔΕΣ ή ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
7. ΣΦΑΚΑ


ABOUT "KRITI":
KRITI is the official department of WSEAS that developes activities around the history, the tradition, the culture (literature, music, architecture, dressing, etc) of the island of CRETE (in GREECE).

Top of the PagePUBLICATIONS OF BOOKS:
The department KRITI (under auspices of WSEAS) has been edited and circulated the following literatery Books. Up to now, they are circulated (only) in Greek language.
We hope to a literatery translation in English in the future.
The language of the Books are the common modern Greek language, except the dialogues of the heros that are written in the Cretan Greek lunguage (which is a dialect of modern greek language with many ancient-greek elements).
The unknown words are explained by footnotes page by page.
At the end of the books, the reader can find an Appendix with the main grammatical and syntactical differences between the cretan dialect and the common modern greek language.
The author of the books is Prof.N.Mastorakis.

 • In North and in South
  (Stories from Crete)
 • The two Seas
  (Stories from Crete)
 • Land of Martyrs and Flowers
  (Stories of Crete from turkish occupation and the epic fights, old and recent, for liberty)
 • Inside the Tower
  (Modern Greek Poems. In these poems, everything is written in common modern greek)


Top of the Page

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΚΡΗΤΗ":
Το <<ΚΡΗΤΗ>> είναι το επίσημο τμήμα της WSEAS που ασχολείται με την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό (λογοτεχνία, μουσική, αρχιτεκτονική, ενδυμασία, κλπ) της νήσου ΚΡΗΤΗΣ.

Επιστροφή στην αρχή (κορυφή) της ιστοσελίδαςΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
Το τμήμα ΚΡΗΤΗ (υπό την αιγίδα της WSEAS) έχει εκδόσει ή ετοιμάζεται να εκδόσει  τα ακόλουθα λογοτεχνικά βιβλία.

Η γλώσσα των βιβλίων είναι η δημοτική (κοινή νεοελληνική), ενώ οι διάλογοι των προσώπων είναι γραμμένοι στην Κρητική διάλεκτο (διάλεκτος της νέας ελληνικής με πλήθος αρχαιοελληνικών στοιχείων).
Οι άγνωστες λέξεις επεξηγούνται με υποσημειώσεις σελίδα προς σελίδα.
Στο τέλος των βιβλίων, ο αναγνώστης μπορεί να βρει παράρτημα με τις κυριότερες γραμματικές και συντακτικές διαφορές ανάμεσα στην κρητική διάλεκτο και στην κοινή νεοελληνική (Δημοτική).
Συγγραφέας των βιβλίων είναι ο Καθ. Ν. Μαστοράκης.

 

 • Σε Βορρά και σε Νότο
  (Διηγήματα της Κρήτης)
 • Οι δυό Θάλασσες  (υπό προετοιμασία)
  (Διηγήματα της Κρήτης)
 • Γη των Μαρτύρων και των Λουλουδιών (υπό προετοιμασία)
  (Διηγήματα της Κρήτης υπό την τουρκική κυριαρχία και τους επικούς αγώνες, παλαιούς και πρόσφατους για την ελευθερία)
 • Στον Πύργο
  (Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση. Στα ποιήματα αυτά τα πάντα είναι γραμμένα στην κοινή νεοελληνική (δημοτική))

Επιστροφή στην αρχή (κορυφή) της ιστοσελίδας


ACADEMIC STAFF / REVIEWERS OF DOCUMENTS:
Nikos Mastorakis, Military Institutes of University Education, Hellenic Naval Academy, Piraeus, Greece (Director)

Ioannis Gonos, National Technical University of Athens, Greece
Dimitris Irakleous, Hellenic Naval Academy, Piraeus, Greece
Aphrodite Makrynaki, Technical Gymnasium of Sitia, Crete, Greece
Maria Makrynaki, 2nd Demotiko School of Papagou, Greece
Top of the Page


HOW TO ORDER BOOKS:
Tel: +30 210 7473313, +30 210 4581370
FAX: +30 210 7473314

Via Email (The Subject in your email must be WSEAS, otherwise your message will be automatically deleted)
We send the books after bank deposit or after credit card debiting (acceptable cards: MASTER, VISA, JCB)
Top of the PageA few words about CRETE:
Crete is the island of surprises and contrasts. High mountains and deep gorges, archaeological sites alongside traditional villages where life continues in a relaxed and friendly way, clear blue seas bordered by golden sandy beaches.  Here, in the crossroad of the three ancient Continents, Zeus, the king of Greek gods, was born.

Crete, in the minoan era, gave birth to the first civilization in the west-european sense (anthropocentric, in contradistinction of the eastern theocratic civilizations) and also, here, the Apostle Paul was shipwrecked off in what is today known as Kali Limenes (="Good Ports").

The geographical position of Crete attracted the attention of many conquerors, like Romans, Arabs, Crusaders, Venetians, Ottomans and Nazis, and the epic defense of the island against the terrific Ottoman Empire for 25 years as well as the the  legendary defense during the second world war, May 1941 (known today as the "Battle of Crete") are admirable samples of the indomitable Cretan soul!

Many famous artists and politicians like El-Greco, Venizelos (the father of modern Greece), Kazantzakis (great philosopher and litterateur), Kornaros (the Homer of Modern Greece) and Elytis (Nobel in Literature, 1979) were also born in Crete.

Other resources (via internet):
200+1 Pictures from Crete
Minoan Crete
www.amazingcrete.com
CRETE from travel.yahoo.com
www.cretetour.com
www.crete.tournet.gr
www.interkriti.gr
www.crete-web.grTop of the Page
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΚΡΙΤΕΣ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ:
Νίκος Μαστοράκης, Στρατιωτικά ΑΕΙ / Ανωτάτη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Πειραιάς (Διευθυντής).

Ιωάννης Γκόνος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημήτρης Ηρακλέους, Ανωτάτη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Αφροδίτη Μακρυνάκη, Τεχνικό Γυμνάσιο Σητείας
Μαρία Μακρυνάκη, 2ο Δημοτικό Σχολείο, Παπάγου
Επιστροφή στην αρχή (κορυφή) της ιστοσελίδας


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ:
Τηλέφωνα: 210 7473313, 210 4581370
FAX: 210 7473314

Μέσω email (Το Subject στο email σας πρέπει απαραιτήτως να είναι WSEAS, αλλιώς δεν θα ληφθεί υπόψη)
Τα βιβλία αποστέλλονται με αντικαταβολή ή με τραπεζική κατάθεση ή με χρέωση μιας από τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες MASTER, VISA, JCB.
Επιστροφή στην αρχή (κορυφή) της ιστοσελίδας


Λίγα λόγια για την ΚΡΗΤΗ:
Η Κρήτη είναι το νησί των εκπλήξεων και των αντιθέσεων. Ψηλά βουνά και βαθιά φαράγγια, αρχαιολογικοί τόποι μαζί με παραδοσιακά χωριά όπου η ζωή συνεχίζεται με ρυθμό φιλικό και χωρίς άγχος. Καθαρές γαλάζιες θάλασσες που απλώνονται πέρα από τις χρυσές αμμουδερές παραλίες. Εδώ, στο σταυροδρόμι των τριών αρχαίων Ηπείρων, γεννήθηκε ο Δίας (Ζευς), ο βασιλέας των αρχαιοελληνικών θεών.
Η Κρήτη στη Μινωϊκή εποχή γέννησε τον πρώτο πολιτισμό με τη Δυτικοευρωπαϊκή έννοια (ανθρωποκεντρικός, σε αντιδιαστολή με τους ανατολικούς θεοκρατικούς πολιτισμούς) και εδώ επίσης, στους Καλούς Λιμένες, ο Απόστολος Παύλος αποβιβάστηκε και κήρυξε τη νέα Θρησκεία. Η γεωγραφική θέση της Κρήτης προσήλκυσε πολλούς κατακτητές, όπως Ρωμαίους, Άραβες, Σταυροφόρους, Ενετούς, Οθωμανούς και Ναζί, ενώ η επική αντίσταση της νήσου εναντίον της τρομερής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κράτησε 25 χρόνια, καθώς επίσης η θρυλική αντίσταση κατά τη διάρκεια του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, Μάϊος 1941 (γνωστή παγκοσμίως ως Μάχη της Κρήτης) είναι θαυμαστά δείγματα της αδάμαστης Κρητικής ψυχής.
Πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες και πολιτικοί όπως ο Ελ Γκρέκο (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος), Βενιζέλος (ο πατέρας της σύγχρονης Ελλάδας), Καζαντζάκης (σπουδαίος φιλόσοφος και λογοτέχνης), Κορνάρος (ο Όμηρος της σύγχρονης Ελλάδας), Ελύτης (Βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, 1979) γεννήθηκαν επίσης στην Κρήτη.
Άλλες πηγές πληροφοριών (στο Διαδίκτυο):
200+1 Εικόνες Κρήτης
Μινωϊκή Κρήτη
www.amazingcrete.com
CRETE από το travel.yahoo.com
www.cretetour.com
www.crete.tournet.gr
www.interkriti.gr
www.crete-web.gr


Επιστροφή στην αρχή (κορυφή) της ιστοσελίδας

Copyright © WSEAS  (WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACADEMY AND SOCIETY).
www.wseas.org