Μαντινιάδες (Ανατολική Κρήτη) ή Μαντινάδες (Δυτική και Κεντρική Κρήτη) καλούνται ομοιοκαταληκτούντα δίστιχα γραμμένα στη ζωντανή κρητική διάλεκτο με την μετρική του ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου εκφράζοντα τις χαρές, τους πόνους, τα αισθήματα του κρητικού λαού εν γένει αλλά και τις ανησυχίες του για τα κοινωνικά, ηθικά, ενίοτε και φιλοσοφικά ή ακόμη και πολιτικά προβλήματα.

* Κρητικές Μαντινιάδες για το νησί της Λέσβου (28 Οκτωβρίου 2007)

* ΣΦΑΚΑ (8 Σεπτεμβρίου 2007)

* "'Οι κοντυλιές της Πληροφορικής"  (10 Ιουνίου 2007)

* "Της Πόλης"  (29 Μαϊου 2007)

* "'Αγιος Βαλεντίνος"  (14 Φεβρουαρίου 2007)

* Βενετιά (24 Νοεμβρίου 2006)

* Κουμπάροι (6 Οκτωβρίου 2006)

* Επιστροφή Συντέκνου μου από Ιαπωνία (26 Σεπτεμβρίου 2006)

* Προς Καρτέλ και οι βοσκοί του Ψηλορείτη (24 Σεπτεμβρίου 2006)


                                                                          Επιστροφή στη σελίδα του "ΚΡΗΤΗ @ WSEAS"

Επιστροφή στη σελίδα της Σφάκας

Επιστροφή στη σελίδα του Συντάκτη